Inter-Generation Learning

KORBOTURBINA

 Innowacyjne szkolenie dla nauczycieli klas wielokulturowych

Zapraszamy do udziału w innowacyjnym szkoleniu dla nauczycieli klas wielokulturowych
Data: 03.10.2018 r. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 ALEJA KIJOWSKA 3 w Krakowie

HARMONOGRAM:

9.30 
Otwarcie szkolenia

Edukacja Wielokulturowa w szkołach integracyjnych (Prezentacja audiowizualna)
Pani Magdalena Mazur
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12

10.00 
Rola doradcy metodycznego  o spraw wielokulturowościw kontekście zadań SPPPDDZNE
Pani mgr Urszula Majcher-Legawiec
Doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

10.25 
Prezentacja projektu Erasmus Plus
1. Międzynarodowe działania podnoszące świadomość na temat wielokulturowości, międzykulturowości i różnorodności.
2. Metodologia CLIM (nauka kolektywna w klasach wielokulturowych) do zastosowania na zajęciach.
Pan Andrzej Białko, Związek Stowarzyszeń Multikultura

11.30
Przerwa na kawę i ciastka

12.00 
Prezentacja działania i praktyczne zastosowanie opracowanego systemu eLearningPani Anna Walska-Golowsk
Pan Piotr Kowalski Związek Stowarzyszeń Multikultura

12.45
"Mieszanka krakowska... podążaj śladami wielu kultur z biblioteką"
Pani Anna Walska-Golowska
Kierownik Wydziału Współpracy ze ŚrodowiskiemPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja

13.20
Moderacja 
1. Dyskusja na temat personalnych doświadczeń w nauczaniu wielokulturowym.
2. Zachęcanie do krytycznego myślenia i zapobiegania uprzedzeniom i dyskryminacji wśród uczniów.
Krzysztof Ridan - Związek Stowarzyszeń Multikultura

14.00
Podsumowanie szkolenia oraz kwestionariusz
Pani Halina Pawlik - Związek Stowarzyszeń Multikultura

 Innovative training for multicultural classes

Innovative training for multicultural classes is a 2-year project of the Erasmus Plus Strategic Partnership programme (October 2016-2018) aiming at creating an innovative e-learning for educators from all over Europe facing the issue of multiculturalism in classrooms. The online training will focus on two main aspects: awareness-raising activities on multiculturalism, interculturalism and diversity, and CLIM methodology (Cooperative Learning in Multicultural Classroom) to be applied in classes.


The partnership is composed by six organizations: Multikultura (Poland), Euphoria (Italy), Hominem Challenge (Spain), Ifall (Sweden),  Sans Frontiers Europe (Malta) and UCLL (Belgium).
During the project a crucial aspect will be the involvement and engagement of the educational world. The project team will collect feedback and inputs to create a very useful tool for all type of educators facing multicultural classes therefore schools will be involved to test the new product and make it more effective. Moreover, a specific campaign will be launched to make the platform known all over Europe and at disposal of European schools as soon as the e-learning will be ready to use (approximately June 2018).

The objectives of the project are:
- Equip teachers with relevant skills and competences through the design of an innovative training based on how to manage multiculturalism in classrooms;
- Create a safe, inclusive, accepting and successful learning environment for all, increasing awareness of global issues, strengthening intercultural awareness;
- Encourage critical thinking and preventing prejudice and discrimination among students.
For more information, follow us on the project Facebook Page “Innovative training for multicultural classes” and on the websites of each partner. 
Kreator stron www - przetestuj!